ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στην Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχουμε την δυνατότητα σχεδιασμού και παραγωγής ειδικών κατασκευών, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.