Παραλληλεπίπεδο 1800λτ

Α/Α ΛΙΤΡΑ – LITRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m) ΤΙΜΗ – PRICE
ΜΗΚΟΣ – LENGTH A ΠΛΑΤΟΣ – WIDTH B ΥΨΟΣ – HEIGHT C
170 1800 2.70 0.88 1.01