ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φιλοσοφία

Η Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. αναλαμβάνει δράση στον τομέα της παραγωγής πλαστικών δεξαμενών

Διάφοροι τύποι δεξαμενών για την επεξεργασία και αποθήκευση τροφίμων, δεξαμενές πυρόσβεσης, βαρέλια και πλαστικά δοχεία γενικής χρήσης είναι μερικά από τα προϊόντα της σειράς μας. Η εταιρεία στοχεύει να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην καταλληλότητα των προϊόντων για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων.

Αυτός ο στόχος είναι συνυφασμένος με την απόλυτη κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών μας, καθώς και ως προς τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2015 και EN ISO 22000:2005, σύμφωνα με Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Διαχείρισης Υλικών σε Επαφή με Τρόφιμα.

Η ομάδα του Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Α.Ε. έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των διαδικασιών που τα Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Διαχείρισης Υλικών σε Επαφή με Τρόφιμα απαιτούν.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο σχεδιασμό των δεξαμενών πυρόσβεσης, λόγω του σημαντικού τους ρόλου και της συμβολής στην κοινωνία και αυτό είναι ένα επίτευγμα για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί η Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ενεργεί υπό συγκεκριμένη πολιτική.

  • Το ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο λειτουργεί σε μια καλά οργανωμένη εσωτερική δομή.
  • Συνεχής αξιολόγηση των προμηθευτών και συνεργατών.
  • Το σωστά σχεδιασμένο έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής.
  • Προγραμματισμένη εκπαίδευση της ομάδας.
  • Η συνεχής επένδυση για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό.
  • Διαρκής ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Είναι ευθύνη της διοίκησης της Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Α.Ε. να διασφαλίσει ότι η Πολιτική Ποιότητας εφαρμόζεται, για να υποστηρίξει μια συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της εταιρείας και την ακλόνητη δέσμευσή της στις θεμελιώδεις αξίες της.

Τηλέφωνο

+30 22610 89101-6

Ώρες λειτουργίας

Δευτ.-Παρ. 08:00 – 16:00

Διεύθυνση

5ο χλμ Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Αθήνας