Βυτία Στενά

Α/Α ΛΙΤΡΑ – LITRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m) ΤΙΜΗ – PRICE
ΜΗΚΟΣ – LENGTH A ΠΛΑΤΟΣ – WIDTH B ΥΨΟΣ – HEIGHT C
20 300 0.88 0.47 0.99 104.00
21 500 0.98 0.57 1.23 155.00
22 800 1.13 0.64 1.28 228.00
23 1000 1.22 0.72 1.45 255.00
24 1200 1.32 0.76 1.44 305.00
25 1400 1.36 0.84 1.53 365.00
26 1700 1.38 0.89 1.65 460.00
27 2000 1.47 1.00 1.77 610.00