Βυτία Οριζόντια Ελλειψοειδή

Α/Α ΛΙΤΡΑ LITRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m) ΤΙΜΗ PRICE
ΜΗΚΟΣ LENGTH A ΠΛΑΤΟΣ WIDTH B ΥΨΟΣ HEIGHT C ΔΙΑΜ. ΚΑΠ. LID’S DIAM
7 350 0.96 0.86 0.62 0.25 125.00
8 500 1.28 0.90 0.64 0.35 147.00
9 750 1.58 1.00 0.73 0.35 215.00
10 1000 1.67 1.19 0.79 0.35 255.00
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1200 1.86 1.07 0.95 0.35 295.00
11 1350 1.77 1.29 0.88 0.35 345.00
12 1650 1.96 1.28 0.96 0.35 460.00
13 2200 2.02 1.48 1.02 0.55 590.00
14 2600 2.18 1.63 1.12 0.55 680.00
15 3500 2.52 1.76 1.25 0.55 1200.00
16 5000 3.06 1.90 1.28 0.55 1550.00
17 8000 3.65 2.10 1.49 0.55 2420.00
18 11000 4.23 2.39 1.61 0.55 3450.00
19 14000 4.74 2.42 1.75 0.55 4600.00