Βυτία Κυλινδρικά Κατακόρυφα Χαμηλά

Α/Α ΛΙΤΡΑ – LITRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m) ΤΙΜΗ – PRICE
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – DIAMETER ΥΨΟΣ – HEIGHT ΔΙΑΜ. ΚΑΠ. – LID’S DIAM.
46 200 0.76 0.65 0.22 78.00
47 300 0.83 0.75 0.22 92.00
48 400 0.90 0.82 0.22 110.00
49 500 0.99 0.84 0.22 135.00
50 600 1.02 0.87 0.22 148.00
51 800 1.13 0.95 0.22 175.00
52 1000 1.20 1.10 0.35 195.00
53 1250 1.23 1.25 0.35 240.00
54 1500 1.32 1.33 0.35 285.00
55 2000 1.51 1.38 0.35 370.00
56 3200 1.87 1.40 0.55 490.00
57 4000 2.18 1.39 0.55 540.00
58 5000 2.18 1.56 0.55 650.00
59 6200 2.20 1.92 0.55 850.00
60 8000 2.38 2.06 0.55 1380.00