Βυτία Κυλινδρικά Κατακόρυφα Ψηλά

Α/Α ΛΙΤΡΑ LITRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m) ΤΙΜΗ PRICE
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – DIAMETER ΥΨΟΣ – HEIGHT ΔΙΑΜ. ΚΑΠ. – LID’S DIAM
61 100 0.50 0.60 0.12 58.00
62 200 0.50 1.10 0.12 95.00
63 300 0.53 1.57 0.12 125.00
64 430 0.62 1.64 0.12 145.00
65 650 0.75 1.69 0.22 185.00
66 850 0.83 1.80 0.22 218.00
67 1000 0.83 2.02 0.22 255.00
68 1050 0.90 1.85 0.22 260.00
69 1500 1.02 1.99 0.22 320.00
70 1800 1.12 1.97 0.22 410.00
71 2100 1.20 2.13 0.35 445.00
72 3200 1.63 1.75 0.35 540.00
73 3800 1.64 2.06 0.55 640.00