Κρασοβάρελα

Α/Α ΛΙΤΡΑ – LITRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m) ΤΙΜΗ – PRICE
ΜΗΚΟΣ – LENGTH A ΠΛΑΤΟΣ – WIDTH B ΥΨΟΣ – HEIGHT C
122 20 0.36 0.31 0.36 32.00
123 45 0.44 0.39 0.46 44.00
124 75 0.55 0.45 0.52 51.00
125 110 0.72 0.50 0.58 63.00
126 150 0.81 0.56 0.64 77.00
127 200 0.85 0.63 0.71 89.00
128 300 0.94 0.66 0.77 120.00
129 400 1.05 0.79 0.87 150.00
130 500 1.08 0.80 0.90 180.00