Κάδοι Παραλληλεπίπεδοι

Α/Α ΛΙΤΡΑ – LITRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m) ΤΙΜΗ – PRICE
ΜΗΚΟΣ – LENGTH A ΠΛΑΤΟΣ – WIDTH B ΥΨΟΣ – HEIGHT C
148 150 0.86 0.55 0.45 78.00
149 300 1.00 0.68 0.58 105.00
150 500 1.21 0.78 0.67 140.00
151 750 1.39 0.87 0.75 195.00
152 1800 2.70 0.88 1.01 ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ