Κάδοι Μεταφοράς

Α/Α ΛΙΤΡΑ – LITRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m) ΤΙΜΗ – PRICE
ΜΗΚΟΣ – LENGTH A ΠΛΑΤΟΣ – WIDTH B ΥΨΟΣ – HEIGHT C
131 ΚΑΔΟΣ ΠΑΡ/ΔΟΣ 1000 1.39 1.04 0.95 ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ
132 ΚΑΔΟΣ ΚΥΛ/ΚΟΣ 1100 1.42 1.14 0.60 ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ