Δοχεία Γενικής Χρήσης

Α/Α ΛΙΤΡΑ – LITRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m) ΤΙΜΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – DIAMETER ΥΨΟΣ – HEIGHT (A)
143 33 0.38 0.40 43.00
144 60 0.38 0.64 54.00
145 190 0.55 1.12 110.00