Δεξαμενές Ελιάς και Κυάθια

Α/Α ΛΙΤΡΑ LITRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m) ΤΙΜΗ – PRICE
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – DIAMETER ΥΨΟΣ – HEIGHT (Α) ΥΨΟΣ – HEIGHT (B)
133 3400 1.64 1.62 2.21 ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ
134 5400 2.20 1.53 1.97 ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ
135 6800 2.20 1.89 2.32 ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ
136 8800 2.40 2.00 2.76 ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ
137 11000 2.62 2.08 2.85 ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ
138 13200 2.67 2.31 3.25 ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ
139 17500 3.10 2.46 3.15 ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ
Α/Α ΛΙΤΡΑ – LITRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – DIAMETER ΥΨΟΣ – HEIGHT (A) ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (LT)
140 200 0.75 0.60 3.400, 5.400, 6.800
141 350 0.93 0.77 8.800, 11.000, 13.200
142 700 1.18 0.70 17500