Βυτία Παραλληλεπίπεδα Οριζόντια

Α/Α ΛΙΤΡΑ – LITRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m) ΤΙΜΗ – PRICE
ΜΗΚΟΣ – LENGTH A ΠΛΑΤΟΣ – WIDTH B ΥΨΟΣ – HEIGHT C
34 50 0.58 0.35 0.35 80.00
35 65 0.73 0.38 0.35 90.00
36 100 0.94 0.40 0.40 110.00
37 250 1.00 0.61 0.58 135.00
38 450 1.22 0.71 0.69 190.00
39 700 1.36 0.88 0.80 270.00
40 900 1.42 1.02 0.80 340.00
41 1200 1.50 1.17 0.95 425.00
42 1400 1.64 1.25 0.94 470.00
43 8300 3.00 1.95 1.50 ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ