Βυτία Παραλληλεπίπεδα

Α/Α ΛΙΤΡΑ – LITRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m) ΤΙΜΗ – PRICE
ΜΗΚΟΣ – LENGTH A ΠΛΑΤΟΣ – WIDTH B ΥΨΟΣ – HEIGHT C
28 80 0.43 0.34 0.88 58.00
29 180 0.53 0.43 1.13 94.00
30 500 0.86 0.64 1.32 185.00
31 750 1.00 0.73 1.50 260.00
32 1000 1.10 0.78 1.59 328.00
33 1200 1.22 0.81 1.70 370.00