Βυτία Παραλληλεπίπεδα Κάθετα

Α/Α ΛΙΤΡΑ – LITRES ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – DIMENSIONS (m) ΤΙΜΗ – PRICE
ΜΗΚΟΣ – LENGTH A ΠΛΑΤΟΣ – WIDTH B ΥΨΟΣ – HEIGHT C
44 100 0.48 0.48 0.56 65.00
45 250 0.45 0.45 1.10 110.00